WASYS A/S

Kundecases med GEKKO

GEKKO er en utrolig alsidig datalogger. Den anvendes både til  overløbsberegninger, nedbørsmåling, svovlbrintemåling og grundvandspejling samt niveau måling med eventbaseret log. Læs mere om nogle af de mange kundecases med GEKKO datalogger med 4G eller SigFox modem nedenunder.

Overløbsregistrering med radar og fast forsyning

WASYS tildeles stort entrepriseprosjekt

Vi er stolte av å kunngjøre at WASYS er tildelt et stort entrepriseprosjekt. Prosjektet er utlyst av Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo, Norge, som har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett samt pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann. De skal gjennomføre en omfattende overløpsregistrering. Prosjektet involverer blant annet installasjon av totalt 300 GEKKO batteridrevne dataloggere fordelt over et område med 150 overløpsbygværker. Rammeavtalen er nettopp signert av begge parter.

VAV mottok tilbud fra fem leverandører – inkludert tilbud fra WASYS AS. Alle ble nøye vurdert ut fra en rekke avgjørende kriterier, inkludert pris, produktkvalitet, brukervennlighet og erfaring med mengdeberegning av overløpssituasjoner. Etter en grundig evaluering og nøye overveielse av disse faktorene, ble WASYS valgt som den mest kvalifiserte leverandøren til å utføre denne store oppgaven.

Vårt selskap skilte seg fra konkurrentene ved å demonstrere en eksepsjonell kombinasjon av produktkvalitet og brukervennlighet. Blant annet er vårt utstyr lett å installere, batterier kan enkelt byttes ut, noe som gjør vedlikehold enkelt og praktisk. I tillegg har vårt Dashboard et brukervennlig design og tilbyr gode muligheter for beregning av ulike verdier. En annen avgjørende faktor i vår suksess var vår omfattende erfaring på området, noe som understreket vår kompetanse til å håndtere utfordringer innen overløpsregistrering.

Nå som kontrakten er signert av begge parter, ser vi frem til et konstruktivt samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo. Vår dedikasjon til å levere skreddersydde løsninger av høy kvalitet er fortsatt vår høyeste prioritet. Derfor ser vi frem til å levere en løsning som vil imøtekomme deres behov og forventninger på beste vis.

Hvis du vil lese mer om VAV, er du velkommen til å besøke deres nettsted:

Kundecases med gekko til overløbsregistrering
Kundecases med gekko til grundvandsspejling

GEKKO med 4G modem, for grundvandspejling

For sjællandsk kunde har vi lavet grundvandspejling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og GopLe tryktransmitter. Grundvandsspejlet monitoreres i forbindelse med afledning af regnvand på egen grund, således det sikres at grundvandsspejlets niveau ikke overstiger koten for kælder i almen bebyggelse. WASYS A/S har i denne entreprise forestået boring og al installation. 

Data tilgår kundens eget SCADA-System IGSS, via AcowaCore til kundens SCADA-system iFix. WASYS A/S har i denne opgave forestået programmering og visualistering i IGSS. 

Overløbsregistrering med niveautransmitter og vippe

For jysk kunde har vi lavet overløbsregistrering ved hjælp af vores GEKKO datalogger med FROG niveauvippe og TurTle tryktransmitter. I dette tilfælde anvendes niveauvippen til aktivering af event-logning, således vi går fra 1 times logninger til 1 minuts.

Når vippen aktiveres og niveau når overløbskant, sendes der i begge tilfælde besked via AcowaCore til kundens SCADA-system iFix. Hermed kan man lave tilbagestop på pumpestationer og varsle offentlig instans, således de kan tage aktion i forhold til blå badevandsflag. Det hele visualiseres via AcowaDash

Kundecases med gekko til overløbsregistrering
Kundecases med gekko til svovlbrintemåling

Kundecase med GEKKO til svovlbrintemåling

For jysk kunde har vi lavet svovlbrintemåling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og vores CaNaRy svovlbrintemåler. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system via AcowaCore, det visualiseres via AcowaDash, men data udveksles også med Artogis sago•fonto® system.

GEKKO til nedbørsmåling

For jysk kunde har vi lavet nedbørsmåling ved hjælp af vores GEKKO datalogger og vores regnmåler. Her tilgår data direkte til kundens eget Scada system via AcowaCore, det visualiseres via AcowaDash, men data udveksles også med Artogis sago•fonto® system.

Her har vi leveret løsningen i ABB TS-Line 350 terrænskab med udvendig antenne.

Kundecases med gekko til nedbørsmåling

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Få alle de seneste nyheder og opdateringer fra Wasys