+45 72 21 79 79 info@wasys.no

Grunnvannsstyring

Ved anleggskontrakter kan det være nødvendig å utføre grunnvanns senking for å utføre viktige installasjoner.

WASYS Norge AS er spesialist på å tilby alle elektriske installasjoner for dette, både med datainnsamling og alarmstyring for instrumentering, installasjon og igangkjøring.

Med mange års erfaring i flere grunnvannsenkingsoppgaver, både i Danmark, Sverige og Norge, kan Norge AS tilby en komplett grunnvannsenkingsregulering. Dette er alt fra kontroll og regulering av ønsket holdemengde i pumpehull inkl. strømningsmåling. Dette inkluderer utstyr for datainnsamling av vannstand i overvåking av brønner, samt et komplett SRO-system, for datainnsamling, rapportering og alarmrapportering.

WASYS Norge AS kan være en partner for pumpeleverandører, som spesialist innen automatisering og datainnsamling