+45 72 21 79 79 info@wasys.no

Datainnsamling 

AcowaCore

AcowaCore er et databehandlingsprogram som kan samle inn og behandle data fra både våre SigFox-baserte FIREFLY- og 4G/ NB-IoT / SigFox-baserte GEKKO-enheter. Disse dataene kan deretter overføres via standard ModBus- eller CSV-protokoll til både AcowaDash, SCADA-systemer eller andre 3-parts programmer. Dette gjør at enhetene kan kobles til brukerens eget SCADA-system uten ytterligere drivertilpasninger.

Som noe helt unikt kan AcowaCore også behandle hendelsesbasert logging fra vår GEKKO datalogger og returnere disse dataene i et format som kan brukes i alle SCADA-systemer. En funksjon som gjør seg spesielt egnet til å registrere og beregne overløpshendelser. Samtidig gjør AcowaCore det mulig å behandle all data om overløpsstrukturer, overløpskantprofil og forhold kun på ett sted – nemlig direkte i AcowaCore. Dette sikrer din løsning for fremtiden, da du enkelt kan gjøre eventuelle endringer i beregningsmetoder, både på historiske og fremtidige data, samt settpunktsendringer på ett sted, uten å måtte gå til alle enhetene dine.

I tillegg muliggjør AcowaCore Pro muligheten til å hente data fra brukerens eget SCADA-system og konvertere disse dataene til gyldige strømningsberegninger på alle eksisterende pumpestasjoner og overløpsstrukturer. Både historiske og fremtidige data. Disse gyldige strømningsberegningene kan da gi brukeren følgende:

  • Kapasitetsberegninger på alle eksisterende pumpestasjoner med historiske data
  • Innløpsprofiler på alle eksisterende pumpestasjoner med historiske data

  • Bullseye servicemodul som gir en mer dedikert pumpeserviceplan

  • Overløpsberegninger på alle eksisterende pumpestasjoner og overløpende bygninger med historiske data

  • Uautorisert vanndeteksjon ved eksisterende pumpestasjoner med historiske data, både direkte og indirekte avledning.

Visualisering

AcowaDash

AcowaDash er en visualiseringsplattform for AcowaCore. AcowaDash muliggjør et tilpasset brukergrensesnitt som er intuitivt og enkelt å forstå og det samler all informasjon om alle pumpebrønner, både kapasitetsberegninger og innløpsstrøm, nedbørsdata, hydrogensulfidinformasjon og overløpshendelser samt beregninger og visualiserer disse på et tilpasset design .

AcowaDash muliggjør også enkel rapportering av f.eks. overløpshendelser og uvedkommende vanndeteksjon da alle data er enkelt og kan trekkes ut som CSV-filer fra systemet.

Programmet installeres på brugerens egen server eller tilbydes som en hosted service. Installation foretages af en ACOWA systemintegrator og kræver adgang via enten VPN, teamviewer eller lignende.

Systemkrav:  
Kontrollsystem Windows10 eller Windows Server 2014 eller nyere foretrekkes
Nettleser Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge og Safari
Prosessor Minimum 1 kjerne 2 GHz – helst flerkjerne 3 GHz eller mer
RAM  Minimum 4GB – helst 8GB
Harddiskplass 1 GB for applikasjoner og 3-parts applikasjoner. I tillegg 1GB pr. overvåket enhet pr årsloggdata

 

Artikkelnummer Beskrivelse
ACOWA-CORE Standard programvarepakke for GEKKO og FIREFLY, enveiskommunikasjon med SCADA
ACOWA-CORE-PRO Utvidet programvarepakke for full integrasjon med SCADA-systemet
ACOWA-CORE-FIREFLY FIREFLY-enhetsoppretting på AcowaCore
ACOWA-CORE-GEKKO GEKKO-enhetsoppretting på AcowaCore for standardmålinger
ACOWA-CORE-GEKKO-OVERLØP GEKKO-enhetsoppretting på AcowaCore for overløpsregistrering
ACOWA-DASH-FIREFLY FIREFLY-enhetsoppretting på AcowaDash
ACOWA-DASH-GEKKO GEKKO-enhetsoppretting på AcowaDash

I tillegg til selve AcowaCore-applikasjonen, er en rekke verktøy installert.

 

3-parts programmer:  
Programmerings- og skriptspråk Python
Databaser Postgresql
Dashboard Server Grafana
Service Manager NSSM

Gå til nedlastingssenteret vårt

OBS: videresendt til wasys.dk