+47 95 80 71 71 info@wasys.no

Dokumentasjon:

Gå til nedlastings-
senteret vårt

Datainnsamling og visualisering

AcowaCore

AcowaCore er et databehandlingsprogram som kan kommunisere direkte med både FIREFLY– og GEKKO-enheter, samt konvertere eksisterende historiske data fra brukerens eget SRO-system og oversette disse til gyldige strømningsberegninger på alle pumpestasjoner og overløpsstrukturer. Disse gyldige flytberegningene kan deretter gi brukeren følgende:

  • Kapasitetsberegninger på alle eksisterende pumpestasjoner med historiske data
  • Innløpsprofiler på alle eksisterende pumpestasjoner med historiske data

  • Bullseye servicemodul som gir en mer dedikert pumpeserviceplan

  • Overløpsberegninger på alle eksisterende pumpestasjoner og overløpende bygninger med historiske data

  • Uautorisert vanndeteksjon ved eksisterende pumpestasjoner med historiske data, både direkte og indirekte avledning.

AcowaDash

AcowaDash er en visualiseringsplattform for AcowaCore. AcowaDash muliggjør et tilpasset grensesnitt som er intuitivt og lett forståelig, og det samler all informasjon om alle pumpebrønner, både kapasitetsberegninger og innløpsstrøm, nedbørsdata, svovelhydrogeninformasjon og overløpshendelser, og beregner og visualiserer disse i en tilpasset design.

AcowaDash muliggjør også enkel rapportering av f.eks. overløpshendelser og uautorisert vanndeteksjon siden alle data er enkle og kan hentes ut som CSV-filer fra systemet.

Logg inn og lære mere…..

Kontakt oss for innloggingsinformasjon ..