+47 95 80 71 71 info@wasys.no

Nivåmåling

WASYS Norge AS har lang erfaring med nivåmåling i brønner og basseng/tankanlegg. Vi har mange års erfaring med å velge riktig produkt til ønsket oppgave.

Vi bruker følgende måleprinsipper:

 • Hydrostatisk nivåmåling med suspendert trykkgiver
 • Ultralydnivåsender, enten som en delt enhet eller kompakt
 • Radarmåling for tunge applikasjoner

TurTle trykktransmitter

Hydrostatisk trykktransmitter

TurTle er en revolusjonerende trykktransmitter. TurTle er preget av en robust design og er utviklet direkte for vann- og avløpsindustrien. TurTles unike målecelle kan skilles fra sensorrøret i rustfritt stål. Dermed kan målecellen endres uten å endre hele det elektriske installasjonen, eller med en skadet kabel kan målecellen brukes på nytt i et nytt sensorrør.

TurTles måleområde kan justeres via DIP-bryter på baksiden av målecellen. TurTle kan måle i 3 måleområder, 0-3mVs, 0-5mVs eller 0-10mVs, alle med 4-20mA utgang. Videre er det også mulig å kalibrere nullpunktet via DIP-bryteren.

TurTle er tilgjengelig med tre standardlengder kabler på henholdsvis 10m, 15m eller 30m.

GoPle

Hydrostatisk trykktransmitter

ACOWA GoPLe brukes til nivåmåling i drikke- eller avløpsanlegg. ACOWA GoPLe tilsvarer høy pålitelighet og stabilitet i nivåmålinger. ACOWA GoPLe måler via keramisk kapasitivt måleprinsipp og konverterer våkenivået til en 4-20mA strømsløyfe når den er nedsenket.

Kan brukes i både avløpsvann og drikkevann.

Applikasjoner:

 • Kloakkvannbrønnene
 • Mini pumpestasjoner
 • Vannbrønner, kummer og tanker
 • Nivåovervåking

Generelt om GoPLe:

 • E+H keramisk målecelle
 • Robust design
 • 10m PUR kabel
 • CE sertifikat

Mini-GoPle

Hydrostatisk trykktransmitter

ACOWA mini-GoPLe brukes til nivåmåling i drikkevannsbrønner. ACOWA mini-GoPLe tilsvarer høy pålitelighet og stabilitet i nivåmålinger. Signal fra mini-GoPLe er standard 4-20mA, men kan tilbys enten 0-10V DC, 0-5V DC eller Modbus signal.

ACOWA mini-GoPLe finner vanligvis anvendelse i bærende brønner, råvannsbrønner og lignende applikasjoner.

Diameteren til mini-GoPLe kan velges som 13mm, 16mm eller 19mm. Kabellengder er fra 10 meter og oppover.

FMR radarnivå sendere.

Radernivå sender

E&H FMR radar-sendere. Måleområde opp til 20 meter. Signal 4-20mA.