WASYS A/S

FireFly Kundecases

På denne side kan du se tre FireFly kundecases. Disse cases viser hvordan denne alsidige alarmenhed kan bruges til hhv. overvågning af pumpestyring, overløbsregistrering samt niveaumåling i åbne kanaler.

FireFly kundecases til intelligent pumpeovervågning

For jysk kunde har vi lavet pumpeovervågning på en LPS pumpestation ved hjælp af vores intelligente alarmenhed FIREFLY. FIREFLY enheden overvåger, ved hjælp af 2 digitale indgange, højvandsalarm og termofejl på pumpen. Herudover anvender den en 0-10V DC strømspole til at detektere motorstart, for derved at kunne anvende disse data til at finde driftstider og antal pumpestarter på pumpen.

I dette tilfælde er FIREFLY enheden fast forsynet og kommunikerer data til kundens S2 SCADA-system via AcowaCore hvert 15 minut. Hvis enheden er forsynet via batteri vil data tilgå SCADA-systemet hvert 8 time.

Data visualiseres endvidere på vores AcowaDash løsning.

FireFly Kundecases - Her ses en pumpeovervågning med FireFly
FireFly Kundecases - Her ses en niveaumåling med FireFly

FIREFLY til screening af overløbsregistrering

For sjællandsk kunde har vi, ved hjælp af vores intelligente alarmenhed FIREFLY, lavet simpel niveauovervågning af en gennemløbsbrønd.

Kunden ønskede en billig og hurtig løsning til screening af sit hydrauliske system i forbindelse med en proces omkring registrering af overløb. Her anvender vi FIREFLY enheden som analyseenhed ved hjælp af 2 højvandsvipper. Kunden kan på denne måde, analysere sit hydrauliske system i forbindelse med nedbørshændelser og se hvor der er nødvendighed for en indsats, i form af tilbagestuvning, i forbindelse med overløbsregistreringer.

Data tilgår kundens eget SCADA-system via AcowaCore og visualiseres igennem AcowaDash, således kundens plan- og projektfolk undgår at skulle arbejde i kundens SCADA-system.

FireFly kundecases: Niveauovervågning i åer og vandløb

For sjællandsk kunde har vi, ved hjælp af vores intelligente alarmenhed FIREFLY, lavet simpel niveauovervågning af en åben kanal. FIREFLY enheden overvåger, ved hjælp af en digital indgang og en højvandsvippe, niveauet i kanalen og sender en eventuel højvandsalarm direkte til kundens SCADA-system via AcowaCore. 

Herudover sendes der statustelgram hvert 8 time med tællerværdier og status på den digitale indgang. Data visualiseres endvidere på vores AcowaDash løsning

FireFly Kundecases - Her ses en niveauovervågning af en åben kanal med FireFly

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Få alle de seneste nyheder og opdateringer fra Wasys