+47 95 80 71 71 info@wasys.no

CaNaRy

Hydrogensulfid måler

ACOWA INSTRUMENTS, solgt av WASYS Norge AS, har utviklet en unik hydrogensulfidmåler.

CaNaRy kan måle hydrogensulfid i konsentrasjoner fra 0-300 ppm og oversette dette til et 4-20mA signal.

CaNaRy kommer pre-kalibrert og klar for installasjon med 10 m kabel. CaNaRy er designet basert på samme prinsipp som en trykksender, med utskiftbar målecelle og 4-20mA signal for enkel oppsamling.

CaNaRy er utviklet i en robust design for installasjon i pumpestasjoner, konstruksjoner, overbygg og lignende.

CaNaRy er en del av ACOWA Instrument-serien, der den enkelte målecelle kan skilles fra huset og kabelen.