WASYS A/S

Overløpsregistrering forebygger miljøskader

WASYS er spesialister i utvikling av skreddersydde løsninger innen overløpsregistrering for forsyningssektoren, som forebygger overløpsrelaterte miljøskader.

WASYS tilbyr skreddersydde løsninger for overløpsregistrering

Forsyningssektoren står overfor stadig voksende utfordringer relatert til håndtering av avløpsinfrastruktur, spesielt i lys av økt urbanisering og klimaendringer. Overløp fra avløpssystemer kan medføre utslipp av forurenset vann inn i bekker, elver, innsjøer og kystområder. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for vannkvaliteten og det akvatiske livet. Ved å registrere og overvåke overløp kan forsyningsbedrifter treffe rettidige tiltak for å minimere miljøpåvirkningen.

Innovativ og brukervennlig overløpsregistrering

WASYS tilbyr skreddersydde løsninger for overløpsregistrering, som kombinerer teknologisk innovasjon med brukervennlighet. Løsningene involverer en rekke elementer som arbeider sammen for å optimalisere vannstyringen. Disse elementene inkluderer måleutstyr, vannstyring, dataanalyse samt komponenter som overløpsbygværker og regnvannsdammer. Det ligger mange års faglig knowhow bak hver løsning. Derfor er WASYS’ løsninger en verdifull investering for enhver forsyningsbedrift som søker å forbedre sin avløpshåndtering.

Overløpsbygværker forebygger oversvømmelser

Overløpsbygværker spiller en sentral rolle i klimasikring mot oversvømmelser av regnvann i avløpssystemer. De er designet for å håndtere situasjoner hvor kloakksystemet når sin kapasitetsgrense, spesielt under kraftig regn. Samtidig kan de tilbakeholde flytestoffer og organisk materiale, noe som reduserer forurensning som ellers ville blitt utledet ved overløp.

Intelligent vannstyring optimaliserer overløpsbygværker

WASYS kan bidra med teknologi og kunnskap for å forbedre effektiviteten av disse bygværkene. Vi utvikler automatiserte systemer som kan overvåke, regulere og styre vannstrømmen i et områdes avløps- og regnvannssystemer. Dette sikrer at vannet håndteres og renses effektivt, at utløpet til resipienter (vassdrag m.m.) skjer kontrollert – og at oversvømmelser i bl.a. boligområder unngås.
Billedet af overløbsregistrering med en DolpHin Radar på et overløbsbygværk

Regnvannsdammer til overløp

Regnvannsdammer er også et viktig ledd i klimasikringen av overløp i avløpssystemer. Disse dammene er viktige for å forsinke og midlertidig oppbevare overskytende regnvann, noe som reduserer risikoen for oversvømmelser. Dette er spesielt viktig i tett befolkede områder, hvor oversvømmelser kan forårsake betydelige skader på eiendommer o.l.

Igjen kan WASYS’ løsninger for overløpsregistrering overvåke vannnivåer og regulere vannstrømmen til og fra disse dammene. Dette kan optimalisere forsyningsselskapenes drift og kostnader samt forebygge miljøskader.

Overløpsregistrering med kvalitetsprodukter

Overløpsregistrering med kvalitetsprodukter | I våre løsninger bruker vi produkter med avansert sensor- og måleteknologi, som radar- og trykkmålinger, som gir presise og pålitelige data. Dette er avgjørende for nøyaktig å vurdere overløpshendelser og ta informerte beslutninger om avløpshåndtering.

Vi kombinerer ofte DolpHin Radar, med vår GEKKO batteridrevne datalogger.

Disse produktene er en ideell kombinasjon for overløpsregistrering på grunn av rask oppstartstid, allsidighet og fleksibilitet.

Begge produktene er laget av robust materiale og er enkle å håndtere. GEKKO er dessuten designet i moduler som kan byttes ut og tilpasses skiftende teknologier, noe som sikrer en langsiktig investering.

Overløbsregistrering og klimasikring med GEKKO og DolpHin
Styresystem i elskab til overløbsregistrering

Nøye testet styresystem for overløpsregistrering

Alle WASYS’ styresystemer monteres i de solide Priess komponentskap. Vi gjør plass til eventuelle kommende systemutvidelser og sørger for at alt er nøye konfigurert, testet og klargjort til drift før overlevering. Med vårt styresystem kan forsyningssektoren overvåke overløp i sanntid. Dette muliggjør rask reaksjon på kritiske situasjoner, som overløp.

Forstå komplekse data med Acowa-HiVe

En viktig del av våre løsninger er evnen til å samle inn, analysere og bruke data for å forbedre vannstyringen. Her kommer AcowaCore og AcowaDash inn i bildet. Disse programmene tilbyr avansert datahåndtering og visualisering. Dette gjør det enklere å analysere og forstå komplekse datastrømmer, noe som igjen fører til bedre beslutningstaking som forsyningsselskap.

Hør mer om våre overløpsregistreringsløsninger

Når du velger WASYS AS som din partner innen overløpsregistreringsløsninger, kan du stole på vår ekspertise, pålitelighet og vår forpliktelse til å levere toppmoderne løsninger til dine behov. Vi er klare til å hjelpe deg med å oppnå effektivitet, pålitelighet og optimalisering i din overløpsregistrering. Kontakt oss i dag for å få mer informasjon og rådgivning om våre overløpsregistreringsløsninger.

Niels Mølgaard - CSO og partner hos WASYS A/S

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Få alle de seneste nyheder og opdateringer fra Wasys