+45 72 21 79 79 info@wasys.no

Vannverksstyring

Dagens vannverk krever intelligente kontrollparametere. WASYS Norge AS er spesialist på bygging av komplette vannverk med funksjoner for både pumping, utpumping, natt senking, filterspyling, datainnsamling og alarmhåndtering.

Dette kombinert med WASYS SRO-system for datainnsamling og automatisk rapportering gjør det mulig for WASYS Norge AS å tilby en komplett pakke.

Vi utvikler kontinuerlig systemene våre og har nylig integrerte vedlikeholdssystemer i WASYS SRO-system