+45 72 21 79 79 info@wasys.no

PLS løsninger

WASYS Norge AS kan tilby PLS-løsninger med produkter fra Siemens, Schneider Electric og Allen-Bradley.

Vi har mange års erfaring med utførelse av PLS-programmering, både på nye installasjoner så vel som tilpasning av eksisterende.

Løsninger er tilgjengelige for både renseanlegg, store pumpestasjoner, vannverk og andre bruksområder. Alle PLS-programmer leveres til kunden etter idriftsettelse uten kodebeskyttelse, vi tror dette er den rette måten å jobbe på.