+47 95 80 71 71 info@wasys.no

Seksjonsmåling

WASYS Norge AS kan tilby en komplett seksjon som måler godt der alt er klart til montering.

Seksjonsbrønner er konstruert med strømningsmåler og trykkmåler og kan plasseres der det er mest praktisk.

Et elektrisk sentralbord er utstyrt for å samle inn driftsdata og alarmer.