+47 95 80 71 71 info@wasys.no

Dokumentasjon:

Gå til nedlastings-
senteret vårt

SPIDER I/O

For SPIDER pumpestyringen er det utviklet en utvidelsesmodul som gir mulighet for flere digitale og analoge innganger. Denne modulen kalles SPIDER I/O. Ved å bruke denne modulen blir SPIDER pumpestyringen enda mer fleksibel og kan dermed også fungere som en avansert 1- eller 2 pumpestyring med mulighet for å koble til flere drifts- og alarmsignaler.

SPIDER I/O har følgende tekniske data:

  • 24V DC-forsyning via SPIDER
  • 8 digitale innganger

  • 4 digitale utganger

  • 2 analog 4 -20 mA inngang

  • LED-indikasjon for alle innganger og utganger

  • DIN skinne montering

Samtidig vil det også være mulig å samle inn data fra frekvensomformer og andre instrumenter med busskommunikasjon. Når SPIDER I/O er koblet til SPIDER-pumpestyringen, kan statusen til de digitale og analoge inngangene leses på topputskriften da dioder for indikasjon er montert her. Det gir brukeren en god oversikt når idriftsettelse og testing av modulen.